Sunday, 20/01/2019 - 03:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!

V/v: Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58

Ngày ban hành:
04/05/2012
Ngày hiệu lực:
04/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2011
Ngày hiệu lực:
26/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2009
Ngày hiệu lực:
06/12/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực