Saturday, 21/07/2018 - 02:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Dương Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942500081
  • Email:
   duongmanhhung.dtntt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935803005
  • Email:
   tranthilien.dtntt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982165457
  • Email:
   hoanglong.dtntt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: