Sunday, 20/01/2019 - 03:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Dương Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942500081
  • Email:
   duongmanhhung.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935803005
  • Email:
   tranthilien.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982165457
  • Email:
   hoanglong.dtnt@quangtri.gov.vn