Chi bộ trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị gồm 19 đồng chí, cấp ủy có 3 đồng chí.

TTHọ và tênGhi chú
1
Dương Mạnh Hùng
Bí thư
2
Trần Thị Liên
Phó bí thư
3
Hoàng Minh Cẩn
Cấp ủy viên
4
Hoàng Long
 
5
Nguyễn Sơn
 
6
Nguyễn Thị Nước
 
7
Trần Đức Khoa
 
8
Hoàng Thị Hương
 
9
Nguyễn Cẩm Phả
 
10
Trần Thị Ngọc Diệp
 
11
Lê Quang Huyền Châu
 
12
Đạo Ngọc Hiền
 
13
Nguyễn Tiến Dũng
 
14
Nguyễn Thị Yên
 
15
Nguyễn Bảo
 
16
Hồ Thị Hồng Nhung
 
17
Trần Tuấn
 
18
Trần Thái Nhật Tân
 
19
Nguyễn Thị Liên
 
20
Bùi Thị Thanh Tuyền