Wednesday, 12/12/2018 - 23:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982165457
  • Email:
   hoanglong.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918983946
  • Email:
   yenptdtntqtri@gmail.com
 • Trần Thị Việt Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01689972011
  • Email:
   vietgiang201@gmail.com
 • Nguyễn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0932409099
  • Email:
   nguyenbao.dtnt@gmail.com