Thursday, 16/08/2018 - 03:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Trần Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914432223
  • Email:
   trantuankttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983831559
  • Email:
   tuongdtnt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0868938123
  • Email:
   hongtamrd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ngọc Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BùiThị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Diệu Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Thư viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: