Sunday, 20/01/2019 - 03:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Trần Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946974373
  • Email:
   diep152@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905666059
  • Email:
   phuongnbk.new@gmail.com
 • Võ Sơn Đài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917140380
  • Email:
   vosondaint@gmail.com