Thursday, 16/08/2018 - 03:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935803005
  • Email:
   tranthilien.dtnt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659555811
  • Email:
   nguyenthilien.dtntt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983504612
  • Email:
   nguyenthimydtnt1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ngọc Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977903570
  • Email:
   ngocchungdhqn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: