Wednesday, 12/12/2018 - 23:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Nguyễn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942055595
  • Email:
   nguyensondtnt@gmail.com
 • Hồ Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0932448984
  • Email:
   hongnhungdtnt@gmail.com
 • Lê Quang Huyền Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913450911
  • Email:
   lechau83@gmail.com
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942930247
  • Email:
   tuyet.hung89@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914413168
  • Email:
   dungxuanay@gmail.com