Thursday, 13/12/2018 - 00:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Nguyễn Thị Nước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01225504959
  • Email:
   nguyenthinuoc.dtntt@quangtri.edu.vn
 • Đào Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01274303555
  • Email:
   daongochien.thpttp@quangtri.edu.vn
 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916113845
  • Email:
   hoanghuongdtnt@gmail.com