Về sơ sở vật chất, trường có khuôn viên rộng .... để phục vụ dạy học và ăn ở cho học sinh nội trú được chia thành các khối chính sau:
  • Phòng học: gồm có 9 phòng học.
  • Phòng thực hành bộ môn: gồm có các phòng TH Sinh, Hóa, Lý và phòng bộ môn Anh.
  • Phòng máy vi tính.
  • Thư viện và nhà cộng đồng.
  • Nhà đa chức năng và sân chơi thể thao.
  • Phòng làm việc: gồm có phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, văn phòng đoàn, phòng chờ giáo viên, phòng hội họp...
  • Ký túc xá và căn tin.