Wednesday, 12/12/2018 - 23:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Tỉnh!!!
 • Dương Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942500081
  • Email:
   duongmanhhung.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935803005
  • Email:
   tranthilien.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982165457
  • Email:
   hoanglong.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Minh Cẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hoangminhcan.dtnt@quangtri.gov.vn
 • Trần Đức Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914952254
  • Email:
   tranduckhoa.dtntt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Cẩm Phả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985197525
  • Email:
   campha76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918983946
  • Email:
   yenptdtntqtri@gmail.com
 • Trần Thị Việt Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01689972011
  • Email:
   vietgiang201@gmail.com
 • Nguyễn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0932409099
  • Email:
   nguyenbao.dtnt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659555811
  • Email:
   nguyenthilien.dtntt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983504612
  • Email:
   nguyenthimydtnt1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977903570
  • Email:
   ngocchungdhqn@gmail.com